เช่ารถตู้ไปต่างจังหวัด

ราคาเช่ารถตู้รายวัน  เที่ยว ไม่รวมน้ำมัน 
จำนวนเช่า Toyota All new Toyota Commuter ที่พักคนขับรถ(นอกพื้นที่)
1 วัน ฿3,000 ฿2,500 -
2 วัน 1 คืน ฿6,000 ฿5,000 ฿500
3 วัน 2 คืน ฿9,000 ฿7,500 ฿1,000
4 วัน 3 คืน ฿12,000 ฿10,000 ฿1,500
5 วัน 4 คืน ฿16,000 ฿12,500 ฿2,000

อ่านเงื่อนไข ก่อนใช้บริการ

- ราคานี้ยังไม่รวมน้ำมัน ทางด่วน ค่าจอด(ถ้ามี) -รวมคนขับ เวลาทำงาน 10-12 ชม./วัน โอที 200-500 บาทต่อชั่วโมง ตามรุ่นของรถที่ลูกค้าเลือก

- จองในนามบริษัท สามารถหักณที่จ่ายได้ 3% (การออกใบเสร็จจะออกให้เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) ส่วนน้ำมัน +ทางด่วน+โอที (ชำระหน้างานที่คนขับรถโดยตรง)

- ชำระค่าบริการ เงินสด/โอนเข้าบัญชี

- เวลาเริ่มนับจากเวลานัดของลูกค้า (ในแต่ละวัน)

- น้ำมัน ทางเราเติมให้เต็มถังก่อน จากนั้นลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบจนจบงาน

*หมายเหตุ กรณีลูกค้าใช้บริการเริ่มต้นจากที่ไหนต้องกลับมาที่เดิม ถ้าไม่ได้กลับ มา ณ จุดเริ่มต้น คนละจังหวัด ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเพิ่ม ในส่วนค่าน้ำมันจากจุดจบงานมาจุดเริ่มต้น (คิดค่าบริการเพิ่ม กม.ละ 6 บาทหลังจากเติมน้ำมันให้ทางเราคืนแล้ว)

ประเภทรถที่ให้บริการ

ประเภทรถที่ให้บริการ

@บริษัท แสนดีเซอร์วิส จำกัด